ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

ΚΕΦ.Δ1:   ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛ.ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ IDC (LSA-PLUS)
ΚΕΦ.Δ2:   ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ THΛ. ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ1:

ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ CENTRAL   (ΤΥΠ. KRONE  LSA PLUS  -  ΠΡΟΔ/ΦΩΝ Ο.Τ.Ε.)
ΚΩΔΙΚΟΙ

     ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ 10 ΖΕΥΓΩΝ
 
80-81-551

     ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 38 ΘΕΣΕΩΝ
 

80-81-600

     ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ 6 ΖΕΥΓΩΝ "2X6 - ABS"
 
80-81-650

     ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ 8 ΖΕΥΓΩΝ - CAT5E (ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ)


80-81-599

     ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ 100 ΖΕΥΓΩΝ (MDF BLOCK)
 
UR1 +...  

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΩΝ  ΚΩΔΙΚΟΙ

     ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΩΝ (1-2-3-5-10-21-31-41 θέσεων)
 
80-82-552 +...  
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 80-81-563

     ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑΣ (ΑΡΘΡΩΤΗ)
 
80-81-562


     ΒΥΣΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ (ΕΝΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ)
 
80-81-564
ΒΥΣΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ" ΔΙΠΟΛΙΚΟ (2/2) 80-81-565
ΒΥΣΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ "ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ" ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ (2/4) 80-81-566


     ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ IDC " TYΠΟΥ KRONE LSA-PLUS " (SENSOR)


80-81-567S/Ν

     ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΩΝ ΕΝΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ (Στροφείο των 305m)
 
01-01-73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ2:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ
ΚΩΔΙΚΟΙ

     ΑΣΦΑΛΕΙΟΛΩΡΙΔΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ "ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΩΝ" (ΓΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)
 
80-81-558
ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ 230V/10KA "με FAIL SAFE" (ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΛΩΡΙΔΕΣ) 80-81-559/N

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ / ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ
"ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ"
ΚΩΔΙΚΟΙ

     ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ  1 ΖΕΥΓΟΥΣ IDC (ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡ.ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ)
 
91-45-570
 ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ "ΔΙΑΧ.ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑΣ" (ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 1 ΖΕΥΓΟΥΣ IDC)
80-81-561     ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ / ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΤΕ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ "ΕΠΙΤΟΙΧΟ")     "PROFESSIONAL"
 
91-45-24/N