ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CENTRAL
Η CENTRAL με γνώμονα τη συνέπεια και υπευθυνότητα έναντι των συνεργατών της, διαθέτει ειδικό ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ πελατών για παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών όπως: επιλογή καταλλήλων προϊόντων & υποβολή οικονομικών-τεχνικών προσφορών για συγκεκριμένα έργα, καθορισμό προδιαγραφών και βοήθεια στη σύνταξη μελετών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Η εταιρεία μας για τους εξειδικευμένους εγκαταστάτες δικτύων, χορηγεί βεβαίωση "Αναγνωρισμένου Εγκαταστάτη"
(Προϊόντων CENTRAL).
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΣΕ CD
Η CENTRAL έχει εκδόσει μέσω του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών αναλυτικό τεχνικό Εγχειρίδιο σε CD το οποίο (διανέμεταιΔωρεάν) στους συνεργάτες της με θέμα:
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
το οποίο χωρίζεται σε τρείς ενότητες:
  • Δίκτυα Δομημένης Καλωδίωσης (CAT5E - CAT6 - Οπτικές Ίνες)
  • Αντικεραυνική προστασία
  • Κατανεμητές και εξαρτήματα IDC τηλεπικοινωνιακών δικτύων
Η κύρια σκέψη που μας οδήγησε στην σύνταξη του είναι η επιθυμία να δώσουμε μέσα από τις σελίδες του τις τεχνικές πληροφορίες και εφαρμογές που είναι απαραίτητες για την σωστή εγκατάσταση &επιλογή των Προϊόντων. Πιστεύουμε να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα σε όλους όσους ασχολούνται με τον εκσυγχρονισμό ή συντήρηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων.